Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

Καλημέρα.. Τατατίτο

"I was waiting on a moment
But the moment never came
And the billion other moments
Were just slipping all away

I must have been trippin
Were just slipping all away
Just ego trippin

I was wanting you to love me
But your love, it never came
All the other love around me
Was just wasting all away

I must have been trippin
Waa just wasting all away
Just ego trippin

I was waiting on a moment
But the moment never came
But the moment never came.."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου