Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

After All....

"Mis-shapes, mistakes, misfits. 
Raised on a diet of broken biscuits, oh we don't look the same as you                                                  

We don't do the things you do, but we live around here too. 
Oh really.

We want your homes, we want your lives, 
we want the things you won't allow us. 
We won't use guns, we won't use bombs
We'll use the one thing we've got more of - that's our minds. 
And that's our minds."

Τελικά είναι πολύ εποικοδομητικές αυτές οι βόλτες.. (britpop!!)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου